Vår arbetsmiljö

Få gemensam bild av nuläget

Hur har vi det på vår arbetsplats?

Verktyget Vår arbetsmiljö hjälper er arbetsgrupp att steg för steg kartlägga arbetsmiljön. Det är en bra utgångspunkt i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag. Ni skapar samsyn kring:

  • Vad som fungerar bra
  • Vad som kan förbättras
  • Vilka områden som kan prioriteras

Verktyget passar för en arbetsplatsträff, APT, eller liknande möte och tar cirka en timme att gå igenom.

Välj grönt eller rött kort

  1. Gruppen tar ställning till vad som fungerar bra – grönt, och vad som kan förbättras – rött. Det finns 18 områden.
  2. Prioritera fyra av dem, både vad som är värt att bevara och vad ni behöver förändra.
  3. Resultat: era prioriterade områden som blir en utgångspunkt för er handlingsplan.

En utförlig instruktion finns i menyfliken Planera.